محوطه سازی منزل مسکونی

جنس: چوب پلاستیک

ابعاد: با عرض 14.5 و ضخامت 2.5 سانتیمتر