در آپارتمان

در آپارتمان

قائمشهر

کارفرما : مهندس طالبی

چوب ترمو سوزنی برگ (pine) با روغن محافظ Osmo

26*117*420 سانتی متر

نصب با پیچ از رو