استخر آبی

کارفرما: آقای محمودیان

شهر کیاکلا

چوب پلاستیک وارداتی، قهوه ای روشن ، به همراه کلیپس و پیچ از رو.

Wood plastic composite

14/5*2/5*280 cm