نما و درب آپارتمان

ترمووود وارداتی فنلاند

19 * 117 میلیمتر 

رنگ Osmo آلمان