سونای کوچک

چوب ترمو وارداتی

16 * 92 میلیمتر - SHP

26 * 92 میلیمتر - SHP