تراس منزل مسکونی

جنس: چوب پلاستک

ابعاد: با عرض 14.5 و ضخامت 2.5 سانتیمتر

با شیار و امباس