نما و در ورودی ویلا

چوب ترمو وارداتی فنلاند

19*117 میلیمتر

رنگ Osmo آلمان