نمای ویلا

جنس چوب:  ترمو وارداتی

ابعاد: 117*19

رنگ: Osmo آلمان