پنت هاوس

جنس چوب کف: چوب پلاستیک

ابعاد: با عرض 14.5 و ضخامت 2.5 سانتیمتر 

با شیار و امباس

جنس چوب گلدان ها، جداره ها و پرگولا: ترمو وارداتی

ابعاد: 117*19

رنگ: Osmo آلمان