پوشش ستون

چوب پلاستیک ایرانی 

14.5*2.5 سانتی متر

نصب با پیچ