آشپزخانه و قرنیز

جنس چوب: ترمو سوزنی برگ (کاج)

ابعاد: 92*16

رنگ: Osmo آلمان