باکس زیر سقف و دکور داخلی

جنس چوب: ترمو وارداتی فنلاندی

ابعاد: 117*19

رنگ: Osmo آلمان