تراس و زیر سقف

جنس چوب: ترمو وارداتی

ابعاد: 117*19

رنگ: Osmo آلمان