در ویلایی 2

دریاکنار

کارفرما : مهندس مرتضی مختاری

چوب ترمو سوزنی برگ   (pine) با رنگ و روغن محافظ Osmo .

 

Thermo wood Pine

11/7 * 1/9 * 420 cm