پرگولا

جنس چوب: ترمو ایرانی

ابعاد: 117*19

رنگ: Osmo آلمان