Decks

کفپوش

این محصول به عنوان کفپوش فضاهای باز و مناسب جهت معماری  فضاهای خارجی  از جمله فضای بیرون از خانه، باغ ها وحاشیه استخر ها به کار می رود و قابلیت تحمل شرایط محیطی را بدون از دست دادن خواص و کیفیت دارد.