ارائه خدمتی جدید از رهاورد چوب

10 مهر 1394

همه ی مصالح مورد استفاده در فضای بیرونی ساختمان تحت تاثیر شرایط محیطی و جوی شامل اشعه UV خورشید، باران مداوم، حرارت زیاد، هوازدگی و فرسایش محیطی قرار می گیرند. باران زیاد و گرمای هوای محیط، شرایط را برای رشد قارچ بر روی محصولات چوبی و فراورده های مرکب فراهم می کند. ترمو وودها و چوب پلاستیک ها مورد استفاده در فضای بیرونی (نما و کف) نیز خارج از این قاعده نیستند. بنابراین جهت حفظ زیبایی و کارایی این محصولات در سالیان دراز، نیاز به توجه و رسیدگی می باشد.

کلینیک تخصصی رهاورد چوب به دنبال رفع این نیاز، موازی با بخش فروش و اجرای خود، با ارائه خدمات تخصصی، شما را در این راه حمایت می کند.

از جمله این خدمات: