قدردانی

12 بهمن 1394

استقبال بسیار عالی مردم در غرفه ی رهاورد چوب، ما را بسیار غافلگیر کرد و و اجابت دعوت توسط مهمان های ویژه ما را سرافراز نمود. بر خود لازم می دانیم تا از تمامی مهندسین، بازدیدکنندگان، دوستان و همکاران محترم که دیدار خود را به ما هدیه دادند و همچنین از کلیه پرسنل گروه رهاورد چوب برای تمامی تلاش ها و زحماتشان در این مسیر، تشکر و قدردانی نماییم.

از اعتماد به ما متشکریم.